mr. N.C.E.C. Luns

Advocaat
06 29 04 32 82

noorannemarie_zwchrisvanhoutswNoor Luns heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar het voor haar zeer snel duidelijk werd dat zij zich wilde specialiseren in het strafrecht. Vanaf 2007 was mr. Luns werkzaam als gerechtssecretaris voor de sector strafrecht bij de rechtbank te Utrecht. Van 2009 tot 2015 is zij werkzaam geweest als gespecialiseerd strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Alkmaar en Almere. In deze periode heeft zij een grote commune praktijk heeft opgebouwd.

Voorts was zij werkzaam als secretaris voor Commissies van Toezicht bij Penitentiaire Inrichtingen. Vanaf 2009 tot en met 2013 is mr. Luns lid en beklagrechter geweest van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Wolvenplein te Utrecht. Van 2016 tot 2019 is zij als beklagrechter actief geweest bij het Justitieel Centrum Zaandam.

Vanaf april 2015 is zij samen met Annemarie van der Velden Luns • Van der Velden Advocaten gestart. Haar huidige praktijk bestaat vrijwel geheel uit (jeugd)strafzaken zoals gewelds- en vermogensdelicten. Mr. Luns was een van de advocaten in de zogenaamde Grensrechterzaak. Ook behandelt zij grote zedenzaken.
Mr Luns staat ook psychiatrisch patiënten bij in zaken waarin het gaat om gedwongen opnames, zij is lid van de Vpan, vpan.nu.
In 2018 heeft zij de specialisatie Slachtofferzaken gevolgd en sindsdien staat ook slachtoffers bij in (ernstige) strafzaken en is lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS).

 


JANUARI 2018 GENOMINEERD BESTE ADVOCAAT VAN NEDERLAND