Rechtsgebieden

Juridische bijstand

Indien u wordt verdacht van het plegen van een misdrijf, dan kunt u worden aangehouden en ondervraagd door de politie. Dit kan gaan via een uitnodiging om te verschijnen voor een verhoor bij de politie, dan wel middels een aanhouding. Het is verstandig om voor uw eerste verhoor contact te hebben met een advocaat, zodat deze u kan adviseren over uw rechten en plichten tijdens het (eerste) politieverhoor. De advocaat kan samen met u vervolgens de aanpak van uw strafzaak bespreken.

Wij staan verdachten bij in onder meer de volgende zaken:

Strafrecht

 • Moord/doodslag
 • Geweldsmisdrijven/mishandeling: u wordt bijvoorbeeld verdacht van zware mishandeling.
 • Bedreiging/stalking
 • Vermogensdelicten: u wordt bijvoorbeeld verdacht van diefstal, heling, verduistering of het plegen van fraude.
 • Wet Wapens en Munitie: u wordt verdacht van het in bezit hebben van wapen en/of munitie.
 • Opiumwet: u wordt bijvoorbeeld verdacht van het voorhanden hebben van harddrugs (onder andere cocaïne of heroïne) of van het hebben van een hennepplantage.
 • Zeden: u wordt verdacht van het plegen van ontucht, aanranding, incest, bezit van kinderporno of verkrachting.
 • Internationaal strafrecht: uw uit- of overlevering wordt gevraagd door een ander land.
 • Verkeersstrafrecht: u wordt verdacht van het doorrijden na een ongeval, het rijden onder invloed, het rijden zonder geldig rijbewijs of een ander verkeersmisdrijf.

Jeugdrecht

 • Jeugdstrafrecht: indien uw kind een uitnodiging heeft ontvangen om te verschijnen bij de officier van justitie voor een OTP- (Oproep Ten Parkette’) of TOM(‘Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’)-zitting dan wel een dagvaarding om te verschijnen voor de kinderrechter, kunnen wij uw kind bijstaan. Wij kunnen het dossier van de zaak opvragen, dit bestuderen en samen met u(w kind) de zitting voorbereiden.
 • Ondertoezichtstellingen: wanneer een verzoek tot ondertoezichtstelling is ingediend bij de rechtbank heeft zowel u als ouder als uw minderjarige kind recht op bijstand van een advocaat.
 • Uithuisplaatsingen: indien er een verzoek is ingediend om uw kind uit huis te plaatsen, heeft zowel u als uw kind recht op bijstand van een advocaat.

VOG

 • Wanneer u een verklaring van ‘goed gedrag’ (verklaring omtrent gedrag) heeft aangevraagd kan het zijn dat u een voornemen tot weigering ontvangt. Onze advocaten kunnen voor u een zogenaamde zienswijze indienen, of u bijstaan tijdens de bezwaarprocedure.

Psychiatrisch patiëntenrecht

 • Wanneer een verzoek is ingediend om u te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis kunnen wij u bijstaan.

Detentierecht

 • De advocaten van Luns • Van der Velden Advocaten hebben veel ervaring met het bijstaan van (jeugdige) gedetineerden in een klachtprocedure in het Huis van Bewaring of de Penitentiaire Inrichting of een Justitiële Jeugdinrichting alsmede tijdens de (hoger beroeps) procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Slachtofferzaken

 • Wanneer u (of uw kind of familielid) slachtoffer bent geworden in een strafzaak kunnen wij u bijstaan. Onze advocaten hebben een speciale opleiding gevolgd om slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenzaken bij te staan en zijn lid van Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS). Zij kunnen u helpen bij het doen van aangifte en bij het opstellen van een vordering tot schadevergoeding (de zogenaamde voeging benadeelde partij) en u begeleiden tijdens de strafzaak tegen de verdachte.

Overleveringszaken

 •  

Overleveringszaken.